登录中文书城

A+
A-
打赏
 • 500铜币200铜币 100铜币50铜币
 • 铜币
 • 余额 支付宝 微信

请使用支付宝扫一扫完成支付

支付金额:0元

请使用微信扫一扫完成支付

支付金额:0元

1、滚动鼠标上下移动屏幕

2、使用快捷键移动屏幕

 • 上移

  上移

 • 下移

  下移

 • 上一章

  上一章

 • 下一章

  下一章

取消

确认取消订阅?

十八 微子

 关于逸民。
 知其不可而为之。
 无可无不可。
 逸民举,王道兴。
 18。1微wēi子zǐ去qù之zhī,箕jī子zǐ为wéi之zhī奴nú,比bǐ干ɡàn谏jiàn而ér死sǐ。孔kǒnɡ子zǐ曰yuē:“殷yīn有yǒu三sān仁rén焉yān。”
 成长与感悟——
 仁者,求仁而得仁。
 无论是“去之”,还是“为之奴”“谏而死”,各得其所,故无怨。
 人物——
 微子、箕子、比干:微子,即微子启,是商纣王的庶兄。箕子、比干都是商纣王的叔父。商纣王无道,不听大臣进谏,于是微子启最先从商逃离到周。箕子因为不忍心彰君之过、丢弃宗庙,便装疯卖傻,被商纣王降为奴隶。比干仍然进谏,被商纣王剖心而死。
 18。2柳liǔ下xià惠huì为wéi士shì师shī,三sān黜chù。人rén曰yuē:“子zǐ未wèi可kě以yǐ去qù乎hū?”曰yuē:“直zhí道dào而ér事shì人rén,焉yān往wǎnɡ而ér不bù三sān黜chù?枉wǎnɡ道dào而ér事shì人rén,何hé必bì去qù父fù母mǔ之zhī邦bānɡ?”
 词汇——
 士师:掌管刑狱的官员。
 三黜:多次被降职或免职。三,多次。黜,降职或免职。
 成长与感悟——
 为官出仕,须直道事人。
 18。3齐qí景jǐnɡ公ɡōnɡ待dài孔kǒnɡ子zǐ曰yuē:“若ruò季jì氏shì,则zé吾wú不bù能nénɡ;以yǐ季jì孟mènɡ之zhī间jiān待dài之zhī。”曰yuē:“吾wú老lǎo矣yǐ,不bù能nénɡ用yònɡ也yě。”孔kǒnɡ子zǐ行xínɡ。
 成长与感悟——
 任用“直道事人”者,唯有王者。
 齐景公“谈待遇”是挡箭牌,曰“吾老”是托词,终非王者。
 18。4齐qí人rén归kuì女nǚ乐yuè,季jì桓huán子zǐ受shòu之zhī,三sān日rì不bù朝cháo,孔kǒnɡ子zǐ行xínɡ。
 成长与感悟——
 邦有道,则仕;邦无道,则可卷而怀之,退隐藏身。
 18。5楚chǔ狂kuánɡ接jiē舆yú歌ɡē而ér过ɡuò孔kǒnɡ子zǐ曰yuē:“凤fènɡ兮xī凤fènɡ兮xī!何hé德dé之zhī衰shuāi?往wǎnɡ者zhě不bù可kě谏jiàn,来lái者zhě犹yóu可kě追zhuī。已yǐ而ér,已yǐ而ér!今jīn之zhī从cónɡ政zhènɡ者zhě殆dài而ér!”孔kǒnɡ子zǐ下xià,欲yù与yǔ之zhī言yán。趋qū而ér辟bì之zhī,不bù得dé与yǔ之zhī言yán。
 成长与感悟——
 孔子周行于列国之间,奇人频现。本章楚狂接舆,下章长沮、桀溺、丈人皆是。
 比孔子于凤,凤鸟待圣君乃现,今孔子周行屡不合,是凤德之衰。
 已而,已而,言世乱已甚。再言之,见伤之深。
 18。6长chánɡ沮jǔ、桀jié溺nì耦ǒu而ér耕ɡēnɡ,孔kǒnɡ子zǐ过ɡuò之zhī,使shǐ子zǐ路lù问wèn津jīn焉yān。
 长chánɡ沮jǔ曰yuē:“夫fú执zhí舆yú者zhě为wéi谁shuí?”
 子zǐ路lù曰yuē:“为wéi孔kǒnɡ丘qiū。”
 曰yuē:“是shì鲁lǔ孔kǒnɡ丘qiū与yú?”
 曰yuē:“是shì也yě。”
 曰yuē:“是shì知zhī津jīn矣yǐ。”
 问wèn于yú桀jié溺nì。
 桀jié溺nì曰yuē:“子zǐ为wéi谁shuí?”
 曰yuē:“为wéi仲zhònɡ由yóu。”
 曰yuē:“是shì鲁lǔ孔kǒnɡ丘qiū之zhī徒tú与yú?”
 对duì曰yuē:“然rán。”
 曰yuē:“滔tāo滔tāo者zhě天tiān下xià皆jiē是shì也yě,而ér谁shuí以yǐ易yì之zhī?且qiě而ér与yǔ其qí从cónɡ辟bì人rén之zhī士shì也yě,岂qǐ若ruò从cónɡ辟bì世shì之zhī士shì哉zāi?”
 耰yōu而ér不bù辍chuò。
 子zǐ路lù行xínɡ以yǐ告ɡào。
 夫fū子zǐ怃wǔ然rán曰yuē:“鸟niǎo兽shòu不bù可kě与yǔ同tónɡ群qún,吾wú非fēi斯sī人rén之zhī徒tú与yǔ而ér谁shuí与yǔ?天tiān下xià有yǒu道dào,丘qiū不bù与yǔ易yì也yě。”
 词汇——
 耦:两个人一起耕作。
 津:渡口。
 易:改变。
 耰:播种之后,覆盖以土,然后抹平地面。
 辍:停止。
 成长与感悟——
 圣人之仁,不以天下无道而弃之。
 人非鸟兽,故鸟兽不可与同群。人系人,故与之人。当自明我道以救大伦。
 18。7子zǐ路lù从cónɡ而ér后hòu,遇yù丈zhànɡ人rén,以yǐ杖zhànɡ荷hè蓧diào。
 子zǐ路lù问wèn曰yuē:“子zǐ见jiàn夫fū子zǐ乎hū?”
 丈zhànɡ人rén曰yuē:“四sì体tǐ不bù勤qín,五wǔ谷ɡǔ不bù分fēn,孰shú为wéi夫fū子zǐ?”植zhí其qí杖zhànɡ而ér芸yún。
 子zǐ路lù拱ɡǒnɡ而ér立lì。
 止zhǐ子zǐ路lù宿sù,杀shā鸡jī为wéi黍shǔ而ér食sì之zhī,见jiàn其qí二èr子zǐ焉yān。
 明mínɡ日rì,子zǐ路lù行xínɡ以yǐ告ɡào。
 子zǐ曰yuē:“隐yǐn者zhě也yě。”使shǐ子zǐ路lù反fǎn见jiàn之zhī。至zhì,则zé行xínɡ矣yǐ。
 子zǐ路lù曰yuē:“不bù仕shì无wú义yì。长zhǎnɡ幼yòu之zhī节jié,不bù可kě废fèi也yě;君jūn臣chén之zhī义yì,如rú之zhī何hé其qí废fèi之zhī?欲yù洁jié其qí身shēn,而ér乱luàn大dà伦lún。君jūn子zǐ之zhī仕shì也yě,行xínɡ其qí义yì也yě。道dào之zhī不bù行xínɡ,已yǐ知zhī之zhī矣yǐ。”
 词汇——
 丈人:年老之人。
 以杖荷蓧diào:用拐杖挑着除草的竹筐负在背上。荷,背负。蓧,除草的竹质器具。
 四体不勤,五谷不分:指不从事劳动。
 成长与感悟——
 知其不可而为之。
 知者,知“道之不行”,知“不仕无义”。
 为者,“行其义”,行“长幼之节”“君臣之义”。
 18。8逸yì民mín:伯bó夷yí、叔shū齐qí、虞yú仲zhònɡ、夷yí逸yì、朱zhū张zhānɡ、柳liǔ下xià惠huì、少shào连lián。子zǐ曰yuē:“不bù降jiànɡ其qí志zhì,不bù辱rǔ其qí身shēn,伯bó夷yí、叔shū齐qí与yú!”谓wèi“柳liǔ下xià惠huì、少shào连lián,降jiànɡ志zhì辱rǔ身shēn矣yǐ,言yán中zhònɡ伦lún,行xínɡ中zhònɡ虑lǜ,其qí斯sī而ér已yǐ矣yǐ”。谓wèi“虞yú仲zhònɡ、夷yí逸yì,隐yǐn居jū放fànɡ言yán,身shēn中zhònɡ清qīnɡ,废fèi中zhònɡ权quán。我wǒ则zé异yì于yú是shì,无wú可kě无wú不bù可kě”。
 词汇——
 逸民:隐遁之士。
 言中伦,行中虑:言行符合伦理,经过思虑。
 身中清,废中权:隐居独善,合乎清。放言自废,合乎权。权,权变。
 成长与感悟——
 同为逸民,他们有相同之同,也有不同之处。孔子的选择是“无可无不可”。
 士,有着全然的担当。止,有着全然的接受。
 18。9大tài师shī挚zhì适shì齐qí,亚yà饭fàn干ɡān适shì楚chǔ,三sān饭fàn缭liáo适shì蔡cài,四sì饭fàn缺quē适shì秦qín,鼓ɡǔ方fānɡ叔shū入rù于yú河hé,播bō鼗táo武wǔ入rù于yú汉hàn,少shào师shī阳yánɡ、击jī磬qìnɡ襄xiānɡ入rù于yú海hǎi。
 词汇——
 大师、亚饭、三饭、四饭、鼓、播鼗:乐官名。
 挚、干、缭、缺、方叔、武:人名。
 成长与感悟——
 由乐官之名,知周之礼乐文明兴盛。
 由乐人四散(适齐、适楚、适秦、入于河、入于汉、入于海),知礼坏乐崩。
 18。10周zhōu公ɡōnɡ谓wèi鲁lǔ公ɡōnɡ曰yuē:“君jūn子zǐ不bù施chí其qí亲qīn,不bù使shǐ大dà臣chén怨yuàn乎hū不bù以yǐ。故ɡù旧jiù无wú大dà故ɡù,则zé不bù弃qì也yě。无wú求qiú备bèi于yú一yī人rén。”
 词汇——
 鲁公:周公的儿子伯禽。
 施:同“弛”,怠慢。
 成长与感悟——
 上章是反面教材,本章是正面举例。
 君子贤其贤,亲其亲。
 18。11周zhōu有yǒu八bā士shì:伯bó达dá、伯bó适shì、仲zhònɡ突tū、仲zhònɡ忽hū、叔shū夜yè、叔shū夏xià、季jì随suí、季jì?guā。
 成长与感悟——
 唯王者可以兴灭国、继绝世、举逸民。
 逸民举,见王道兴。

热门推荐 更多>>

cread
打赏

打赏成功!

壕~感谢打赏

不再提示
确认

您将打赏1枚铜币

确认

请在新开页面中完成付款

付款金额:30

请使用微信扫一扫完成支付

二维码

账户余额不足,请先充值

去充值 刷新页面 取消